יש לך שאלות?

צרי קשר ואשמח לעזור!

 

 

התקשרי

0522-867242

או שלחי מייל ל:

zahavasobel@gmail.com

CONTACT US!

המוצרים יסופקו עד 14 יום. תודה

תקנון אתר

 

1.. אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. הנכם מתבקש לקרוא בעיון תקנון זה 

​אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.

 

2. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו בטלפון 0522867242

מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר. 

 

3. אתר זה הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות ליחידים. האתר מנוהל ע"י זהבה סובל ח.פ 313221053 מרחוב טשרניחובסקי 20.

 

4. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר זה יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד זהבה סובל ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של זהבה סובל על פי תקנון זה. 

 

5 .השירות שניתן במסגרת אתר זה מוענק בתחומי מדינת ישראל בלבד.

 

6. אספקת מוצרים שנרכשו באתר זה אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. 

 

7. זהבה סובל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי זהבה סובל בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן. 

 

8. זהבה סובל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. 

 

9. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין. 

 

"מוצרים"

 

10. המוצרים של זהבה סובל הם בגדים ותכשיטים.

 

11. שמות המוצרים ותכולתם יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר לצד כל מוצר.

 

12. זהבה סובל אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. והיא רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל. 

 

13. אופן הצגת המוצרים באתר ייקבע ע"י זהבה סובל מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את זהבה סובל. 

 

14. הלקוח לא יהא רשאי להוסיף ל"סל הקניות" / "עגלת הקניות" (shopping cart) מוצרים שהינם בסטטוס של "חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר. משמעות המושג "חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי החנות.
במקרה זה הלקוח לא יחויב בגין המוצר הנ"ל,

 

15. במידה ולקוח הזמין מוצר אך נפלה טעות והוא אינו במלאי- יקבל החזר ויעודכן על כך.

 

מחירים 

 

16. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה. זהבה סובל תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח. 

 

17. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

 

ביצוע הרכישה באתר

 

18. הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של הלקוח. 

 

19. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום" או "checkout". על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. 

בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה. 

 

20. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יישלחו לתיבת הדואר שבכתובת שיזין במהלך הקניה, בהעדר תיבת דואר יחכה המוצר בסניף הדואר הקרוב אליו מיקומו ייקבע עפ"י חברת "דואר ישראל" משלחת המוצרים.

 

21. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת אתר זה.

 

22. זהבה סובל שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר זה וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור. 

 

קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה. 

 

תשלום 

 

23. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או פייפל או העברה בנקאית, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטי לקוח". ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר. 

 

24. על אף האמור לעיל זהבה סובל שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי. 

  

שעות פעילות האתר

25. הקלדה של הזמנה באתר זה אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לזמני האספקה של חברת "דואר ישראל" באמצעותה נשלחים המוצרים ללקוח.

 

26. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון אפשרית עד ל24 שעות לאחר מועד הרכישה.

 

 27. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וזהבה סובל אינה מחויבת למועדים אלה. 

 

דמי משלוח

 

28. דמי משלוח יוצעו לפי מחיר דואר ישראל ויתנו ישירות ללקוח.

 

29. זהבה סובל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי.  

אספקה 

 

30. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי זהבה סובל (לעיל ולהלן: "המוצר"), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של זהבה סובל שלא לספק מוצרים כלשהם.

מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) וזהבה סובל שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 

 

32. מרגע הזמנת המוצר, יסופק המוצר לבית הלקוח בזמן של עד כ7 ימים . 

 

34. זהבה סובל תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, זהבה סובל אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי זהבה סובל בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. זהבה סובל תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות המספקת בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת בכפוף לאמור בסעיף 16 לעיל. 

 

35. זהבה סובל לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל. 

 

37. אי עמידת זהבה סובל במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם לזהבה סובל בגין האספקה. לשלוח משלוח תפצה את הלקוח בגובה דמי המשלוח בגין עיכוב כאמור העולה על 24 שעות בכפוף לקבלת פנייה מאת הלקוח בגין העיכוב האמור. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא מעבר לפיצוי האמור לעיל. 

 

38. למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי זהבה סובל

 

החזרת מוצרים

 

39. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. 

 

40. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 72 שעות לאחר מועד האספקה. ניתן להחזיר המוצרים עד כ-14 ימים לאחר שסופקו , אך זהבה סובל תעשה כל שביכולתה לשביעות רצונו של הלקוח.

 

ביטול / שינוי הזמנה 

 

41. ניתן לבטל הזמנה לאחר שסופקה מזהבה סובל

42. ניתן לבטל הזמנה עד24 שעות לאחר הזמנתה.

הערות למוצר 

 

44. אלרגניים לא קיימים
 

46. התמונות הינן להמחשה בלבד. 

 

אחריות 

 

47. זהבה סובל אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח זהבה סובל ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש באתר זה.

 

48. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או זהבה סובל ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות. 

 

49. הלקוח פוטר את זהבה סובל מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. 

 

50. זהבה סובל לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'. 

 

51. זהבה סובל לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם. 

 

52. זהבה סובל לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר זה ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לזהבה סובל. והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין. 

 

53. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא זהבה סובל בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח. 

 

החוק החל ותניית שיפוט 

 

54. על ההתקשרות בין הלקוח לבין זהבה סובל במסגרת אתר זה ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. 

 

55. זהבה סובל והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בירושלים בלבד. 

 

אבטחת האתר 

 

56. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

57.1  חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.

57.2בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.

57.3  שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.


זהבה סובל תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

 פרטיות 

 
58. לא יעשה אף שימוש בפרטי הלקוח , לרבות העברת לצד ג' . פרטי הלקוח נשארים שמורים באתר אך דבר לא נעשה איתם.


הזכויות של זהבה סובל באתר 
 

59. זהבה סובל שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. 

60. השמות זהבה סובל, לרבות כל סימני המסחר של זהבה סובל הם בבעלות מלאה ובלעדית של זהבה סובל, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. 

61. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. 

62. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מזהבה סובל